HVEM ER GODE LEDERE OG HVA SKAL VI LEGGE VEKT PÅ VED REKRUTTERING??

Det er en balansegang mellom måloppnåelse og det å ivareta/inkludere sine ansatte og inneha en god porsjon empati. Slik kan en utlysning se ut (tilfeldig valgt)Vi ønsker at du har følgende kvaiifikasjoner: * minimum 3-årig høgskoleutdanning med juridisk og/eller økonomisk høyskoleutdanning * lede...

Hvorfor klarer ikke offentlige ansatte å ta negativ kritikk innover seg?

Denne er kort: Mitt splrsmål undrer meg svært mye. Det gjelder ansatte i stat, kommune og uansett virksomhet, organisasjon eller enhet. Og det gjelder på alle nivåer, helt fra ytre etat, direktorat og departement. Hvorfor er det slik? Kan noen svare på det? Undergraver negativ kritikk. Her er det...
hits