VEDR. VÅRE SKATTEPENGER SOM GÅR TIL KONSULENTBRUK

Daglig blir vi informert om den enorme konsulentbruken i offentlige etater og sykehus. Det leies inn rådyre konsulenter som vi alle må betale for gjennom skatt. I fare for å tråkke disse konsulentene på tærne må jeg få uttrykke min store bekymring. Det påstås at vi ikke kan gå til utlandet og hen...

HAR VI ET REELT DEMOKRATI - SE INNSTILLING FRA HELSESTYRET I MØRE OG ROMSDAL

Har idag fulgt styremøte fra Møre og Romsdal vedrørende valg av plassering av sykhus i vest. Her fremsto tillitsvalgte vel skolerte, saklig, faktaorienterte og tøffe. Det ble dessverre flertall for sykehus i Molde. Det kan hende at dette er smart, men prosessen fremstår ikke særlig troverdig. Sty...

STRATEGISK LEDELSE

Det er så mye snakk om strategisk ledelse. Jeg har min forståelse for hva som ligger i begrepet. Uansett om man snakker om politisk strategisk ledelse, ledelse i private næringer eller i det offentlig.Poenget er at man må ha en ledelse som tenker fremtidsrettet, ser hva som kan komme til å bli ut...

FAGORGANISASJONERS ROLLE

Nå er det på tide at vi diskuterer rollen til fagorganisasjonene. Jeg vil ta inititativ til dette.Initiativ er nå tatt og jeg håper på en positiv tilbakemelding.

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER.

Det hersker full forvirring og hysteri fra arbeidstakerorganisasjonene rundt Robert Erikssons forslag til gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette midlertidig.For det første sier Eriksson at arbeidsmiljøloven fortsatt skal være en vernelov. For det andre sier han at hovedregelen skal være fa...

NAV SETT FRA INNSIDEN

Det har visstnok kommet ut en bok med tittelen NAV sett fra innsiden. Forfatteren er anonym. Slik skal og bør det ikke være. Hvorfor har vi et samfunn hvor det er så lav takhøyde for å ta opp saker internt i en organisasjon. Ingen tjener på det - tvert om - alle taper på det. Min bønn er: vær rau...

BEHANDLING AV ALKOHOL, RUS OG SPILLEAVHENGIGE SAMT PSYKISK SYKE

Fritt sykehusvalg ute i Europa diskuteres nå i stor stil. Det er veldig bra. Slik jeg forstår det kan dette dreie seg om operasjoner av ulike slag som man ikke får utført innen de frister som er satt ved norske sykehus. Men hva med de nevnte grupper i min overskrift? Hvorfor kan ikke disse gruppe...

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER

For de som ikke vet det ansettes det mange midlertidige idag også. Og mange av disse får faste ansettelser, det være seg gravide eller unge på vei inn i arbeidslivet.

VI HAR RÅD TIL Å HA ET SAMFUNN HVOR BORGERNE STÅR I SENTRUM

Jeg sitter og filosoferer over politkernes "strategiske" valg innenfor alle politiske områder. Jeg vil presisere at mange av oss har et bra liv og noen bedre enn anddre. Mens mange har behov for betydelig hjelp på veien videre. Og et av de høyeste målene for vårt samfunn må vel være at alle skal ...

ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE ER REDD POLITIKERNES INNGRIPEN I ARBEIDSMILJØLOVEN.

Jeg skal være rettferdig å si at noen arbeidstakere føler at de får noe hjelp av sine organisasjoner. Organisasjonene er altså redd for at de ikke skal opprettholde trepartsamarbeidet som har eksistert til nå. Da mener jeg at organisasjonene bør gå litt i seg selv og se litt tilbake på historien....

OVERVÅKING AV ANSATTE

Jeg undrer meg fortsatt over all den tid og ressurser som går med til new public management?? At mange til daglig skal bruke tida si på å sitte og kontrollere hva andre gjør er ubegripelig. Særlig når målingene ikke måler kvaliteten på det du gjør. Målingene forteller heller ikke hva de vi betjen...

VIKTIG MED FORHÅNDSDOKUMENTER.

RETTELSE: http://www.hioa.no/content/download/53254/809169/file/Håndbok for etablering av NAV-kontor versjon des o6.doc#_Toc154456268Det ser dessverre ut til at man ikke kommer til linken men dere kommer inn på den på min twitterkonto: lone hansen Men det er synd at de ikke blir fulgt opp og ette...
hits