BUDSJETT -UTENFORSKAP - STATISTIKK

Jeg skulle gjerne fått en henvisning til statistikker som viser hvor mange under 30 år som har kommet i et ordnet arbeidsforhold de siste 4 årene?Hvor mange har blitt fratatt ulike stønader og hvor får eventuelt disse inntekter eller noe å leve for nå? Lever de på venner, bekjente og familie for ...

LITE FORUTSIGBAR POLITIKK SOM KAN SKAPE FORVIRRING

Nå håper jeg at opposisjonen kan få flertall for å stoppe Jan Tore Sanner og regjeringens ugjennomtenkte sentraliseringer snarest mulig. Er dere egentlig klar over hvilke konsekvenser dette får for offentlige etater, det være seg kommune og statlige virksomheter. De begynner og er langt på vei ti...

KJÆRE ERNA. Viser til din blogg vedrørende: arbeid gir bedre psykisk helse

Kjære Erna og alle dere andre som kun fokuserer på arbeid arbeid arbeid. Psykiske diagnoser er så mangt og det er hvert enkelt individ som må kjenne på sin situasjon. Det er nytteløst at utenforstående forståsegpåere alltid tror de vet best. Det snakkes om tidlig behandling. Det er vel tre fire å...
hits