KOMMUNEREFORMEN!?

Dette blir dessverre en litt lang blogg.Jeg må tillate meg å legge ved regjeringens fakta om kommunereformen, for de av dere som ikke har fanget opp disse."Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Målet er et lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre ve...
hits