ER DET NOE SOM HAR GÅTT MEG HUS FORBI? HVA MED DE SOM ER I ARBEID?

Hei igjen.Innledningsvis må jeg poengtere at jeg ikke har hatt tid og mulighet til å lese alle partiprogrammene ennå. Har heller ikke vært tilstede på noen konferanser/kongresser i regi av arbeidstakerorganisasjonene. Men:Alle de ovenstående samt media fokuserer veldig på hvordan vi skal få unge ...
hits