hits

NÅ MÅ KRF TENKE PÅ MER ENN BARE POLITIKK OG STRATEGI OG DET ER...

Nå skal landets nesten minste parti avgjøre skjebnen til Norge fremover og ikke minst tilliten hos folket.Dersom våre politikere skal bruke tiden på dette og lage politisk kaos, mister de min tilli...

SENTERPARTIET STØTTER MISTILLIT PÅ BAKGRUNN AV TIDLIGERE SAKER - men det er de vel ikke alene om

Ja da sitter jeg her igjen og følger med på Dagnytt 18. Hadde håpet å slippe og kommentere dette på en fredag ettermiddag.Men ser det som tvingende nødvendig. De prosessene og prosedyrene de ulike ...

MISTILLIT PÅ BAKGRUNN AV ET INNLEGG I SOSIALE MEDIER?

Jeg ser nå på Dagsnytt 18 og hører Moxnes som fremmer forslaget om mistillit mot Listhaug.Anser meg for å være ganske oppegående og samfunnsengasjert.Når Moxnes drar denne ene setningen ut av samme...

STORTINGETS BYGGEPROSJEKT

Sitter og følger med på Dagsnytt 18 og hører på Høyres representant Asheim. Det fremkommer at man nå skal hente inn eksterne for å finne ut hvorfor det til nå har kostet 2,3 milliarder?Nei - Vær så...

Bruk av konsulenter

#dax18 det var akkurat det samme EY gjorde når NAV skulle etableres. De ansatte skulle komme med råd, men over natten hadde EY kommet med forslag på tvers av de ansattes råd

PRESSENS ROLLE I SAMFUNNET VÅRT

Ja nå ser jeg det tvingende nødvendig å gå gjennom etiske normer for pressen.Her er det så mye å ta tak i. Jeg kommer ikke lenger enn punkt 1 i vær varsom plakaten,før medienes fremstilling av enke...

NHO KOFERANSEN - ja hva er formålet?

Jeg sitter og ser på nyhetene fra NHO-konferansen.Jeg forstår at man må komme sammen innimellom for å diskutere hvordan man skal få de «såkalte» svake i samfunnet inn i jobb.Og nå må jeg redigere h...

Før og etter #meetoo sier Støre

FØR OG ETTER #meetoo sier leder av AP. Kan jeg tillate meg å si: Politiske prosesser i varslingssaker FØR OG ETTER #meetoo? Støre er så sikker i sin sak: han har ikke tillit til Trond Giske. Dette ...

VEDRØRENDE VARSLING

Er det slik at det bare er i disse sakene at varslere skal tas på alvor? Tenk alle de som varsler om trakassering på arbeidsplassen som må gå rettens vei - og i tillegg tape saken? Hvor er politike...

LEGG NED NYHETSKANALENE

Jeg skal snart ta juleferie, men kan ikke dy meg. Tror tv-selskapene at de norske borgerne har null i IQ? Jeg reiser meg og går når nyhetene kommer på lufta. Sakene som dras frem er «sladre-saker» ...

HVILKE RÅDGIVERE HAR HØYRE/REGJERINGEN?

Hva er årsaken til at Høyre/regjeringen raserer velferdsstaten? Mange av lovendringene går kun utover syke mennesker og de som har syke barn. Jeg forstår ikke at dette kan fortsette. Arbeids- og ve...

INNSPARINGER I NAV

Jeg viser til link fra abc nyheter idag:https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2017/11/22/195349784/1.100-arsverk-vil-forsvinne-fra-navJeg tror ikke denne regjeringen blir sittende ut perio...

DEBATTEN FRA IGÅR

Jeg sitter og ser på Debatten fra igår. Det skremmer meg å høre alle, utenom Listhaug. Hvorfor er det ingen andre i panelet der som snakker om konsekvensene. (Hadde det vært lov å bruke store bokst...

SLUTT Å BRUKE MASSE UNØDVENDIGE RESSURSER FOR Å SYSSELSETTE ENKELTE

Ser at PST slakter bevæpningsrapporten. Nå må vi slutte med å sette ned utvalg og prosjekter for å finne ut hva som er det beste for borgerne.Uavhengig av fagfelt.Spør de som har skoene på og følg ...

BUDSJETT -UTENFORSKAP - STATISTIKK

Jeg skulle gjerne fått en henvisning til statistikker som viser hvor mange under 30 år som har kommet i et ordnet arbeidsforhold de siste 4 årene?Hvor mange har blitt fratatt ulike stønader og hvor...

LITE FORUTSIGBAR POLITIKK SOM KAN SKAPE FORVIRRING

Nå håper jeg at opposisjonen kan få flertall for å stoppe Jan Tore Sanner og regjeringens ugjennomtenkte sentraliseringer snarest mulig. Er dere egentlig klar over hvilke konsekvenser dette får for...

KJÆRE ERNA. Viser til din blogg vedrørende: arbeid gir bedre psykisk helse

Kjære Erna og alle dere andre som kun fokuserer på arbeid arbeid arbeid. Psykiske diagnoser er så mangt og det er hvert enkelt individ som må kjenne på sin situasjon. Det er nytteløst at utenforstå...

BØR POLITIKERNE TA ET STANDPUNKT TIL HVORDAN SOSIALE MEDIER SKAL BRUKES I FREMTIDEN?

Mitt entydig svar er JA. Dette er roten til mye vondt. Dette er et internasjonalt problem som noen nå snart må gripe fatt i. Det kan være seg terror, mobbing, sjikane, utstøtelse osv osv. Og vi ser...

RETORIKK - JA, hva er det?

Jeg ber alle som kritiserer Sylvi Listhaug, både media, politikere og andre aktører lese gjennom vedlagte link: https://snl.no/retorikk

FRA FRP TIL MULIGENS SENTERPARTIET

Etter å ha stemt FrP i mange år, kommer jeg nå til å stemme Senterpartiet.Når det er sagt er jeg fortsatt i tvil.For jeg mener at dagens regjering har vært handlekraftig og de har fått gjennomført ...

Forstår ikke media, politikere hvorfor Listhaug var i Rinkeby?

Jo - rett og slett så enkelt: Hun er en ansvarlig politiker som ønsker å forebygge at vi får slike tilstander i Norge. Hun gjentar gang på gang at det er mye bra jobbing med integrering i både Sver...

Forstår ikke media, politikere hvorfor Listhaug var i Rinkeby?

Jo - rett og slett så enkelt: Hun er en ansvarlig politiker som ønsker å forebygge at vi får slike tilstander i Norge. Hun gjentar gang på gang at det er mye bra jobbing med integrering i både Sver...

VALG 2017 DET HANDLER OM FREMTIDEN

Ja da står vi foran et nytt stortingsvalg. Fokus er mange. Det er vel og bra. Det er viktig at de politiske partiene forteller oss hva vi kan forvente av handlinger og prioriteringer fremover. Det ...

VALGKAMPSAKER 2017

Da har valgkampen så smått begynt. Det er noen få saker vi til nå har hørt om. Ungdomsledigheten har det vært fokusert på fra både Høyre og Arbeiderpartiet. En meget viktig sak som skal, må og bør ...

SENTRALISERINGER OG SELVBETJENINGSLØSNINGENE

Jeg vet sannelig ikke hvem det er lurt å stemme på ved årets stortingsvalg.Skal etterhvert legge ut en del utfordringer vi som velgere står ovenfor.Det er kanalstrategier som er det eneste saliggjø...

ER DET NOE SOM HAR GÅTT MEG HUS FORBI? HVA MED DE SOM ER I ARBEID?

Hei igjen.Innledningsvis må jeg poengtere at jeg ikke har hatt tid og mulighet til å lese alle partiprogrammene ennå. Har heller ikke vært tilstede på noen konferanser/kongresser i regi av arbeidst...

RETTSSAKEN MOT MOREN TIL 13-ÅRINGEN SOM DØDE PÅ TRAGISK VIS

Jeg viser til mine blogger fra 4,5 og 6. Januar 2016.I disse dager er altså mor på tiltalebenken. Jeg gjør meg igjen noen refleksjoner:Det er enklere for samfunnet og straffe mor enn å ta alle kons...

HVA ER VI OPPTATT AV FREM MOT VALGET?

Personlig synes jeg at det har skjedd mye de siste fire årene som er urovekkende. Både nasjonalt og internasjonalt. Høsten 2017 er det Stortingsvalg. Et meget viktig og et helt avgjørende valg, hvo...

FORTSETTELSE FØLGER!!!

Hører på debatt mellom Hauglie og Andersen. Jeg må be Hauglie om å se litt på historien. Hun sier dette er en ordning som kom på begynnelsen av 2000-tallet.Jeg har jobbet på tidligere trygdekontor ...

IKKE USIKRE OMKRING VÅRE EGNE JOBBER

Ser Dagsnytt 18 der det fremkommer at politiet selv mener at politireformen ikke vil oppfylle politikernes ønsker. Jeg tror ikke at det er fordi politiet er redd for sine egne stillinger og egen si...

SENTRALISERINGER OG KOMMUNESAMMENSLÅINGER

Sentraliseringer generelt er så urovekkende. Det blir igangsatt endringer i systemer, til og med før det er vedtatt. Det er meget kritikkverdig. Og det som bekymrer meg aller mest er konsekvensene ...

ARBEIDERPARTIET MED NYTT FORSLAG I AAP ORDNINGEN - HELT HORRIBELT

http://www.dagbladet.no/kultur/mangelfullt-og-misvisende-om-arbeiderpartiets-aap-forslag/67024156Her er dere totalt på villspor. Vet dere hvem som idag mottar AAP.?Det er ikke friske personer. Det ...

DAGENS SAMFUNNSENDRINGER SETT FRA EN ENKEL KVINNES STÅSTED

HeiDenne bloggen begynte jeg på for flere måneder siden. Men valgte å utsette publisering. Jeg kladdet litt når budsjettet ble lagt fram første gang. Nå vet jeg ikke i hvilken ende jeg skal begynne...

RASERING AV VELFERDSNORGE!

Nå må vi våkne. Alle vi som er stemmeberettigede i Norge.Se Dagsavisen idag og Høyres forslag til ny NAV-reform.Jeg blir skremt og meget bekymret for barn, barnebarn, mann i gata og samfunnet gener...

FORSTÅR IKKE MEDIER OG JOURNALISTER AT BUDSJETTFORSLAG HANDLER OM MER ENN EN SAK?

Jeg blir så irritert og frustrert over journalister og medier sine vinklinger på viktige saker - som idag - budsjettforhandlingene.De åpner nyhetene med krisemøte, drama osv osv.Så fokuserer de på ...

Ledelsen i skiforbundet må gå

LEDELSEN I SKIFORBUNDET MÅ GÅ!!Hva slags jurister bruker dere?? Dere kan ikke tvinge utøvere til å skrive under på noe som helst når det gjelder ansvar for bruk av legemidler. Dette er problemet og...

OPPOSISJONENS SKREMSELPROPAGANDA

Et lite innspill igjen i forhold til sv og ap sin skremselspropaganda. Gjaldt kutt for noen uføre og kronisk syke. Det er blant annet SV som kommer med denne kritikken! Og ap stiller heller ikke la...

DAGENS BUDSJETT

Hei igjen. Jeg tillater meg å komme med et innspill til dagens fremlagte, foreløpige budsjett. Jeg er verken politiker, økonom, talerør for noen fagorganisasjon, arbeidsgiver eller leder for andre ...

DAGENS DEBATT PÅ NRK

DAGENS DEBATT VEDRØRENDE KOMMUNREFORMEN.Først må jeg takke NRK debatt for at dere tar opp dette viktige tema.Men:Vi fikk igjen bekreftet at dette ene og alene handler om kommuneøkonomi.Sanner klart...

IKKE NEVN ORDENE STØRRE KOMPETANSEMILJØER MER!!!!

Nå er jeg så utrolig lei av såkalte forståsegpåere som begrunner alle sentraliseringer med at vi må få større kompetansemiljøer. Jeg jobber i en etat hvor man sentraliserte og etablerte og organise...

KOMMUNEREFORMEN OG FYLKESREFORMEN OPPRØRER MEG.

Jeg har skrevet noen blogger tidligere vedrørende en eventuell kommunereform.Linker legges ved avslutningsvis.Før stortingsvalget burde det vært mye mer fokus på hva en blå regjering hadde planer o...

VERN AV VARSLERE ER FRAVÆRENDE

HeiJeg viser til artikkel idag vedrørende Per Terje Engedal:http://www.nrk.no/norge/monika-varsler_-_-prisen-for-a-varsle-er-at-jeg-er-ekskludert-1.12855221Jeg har vært på flere foredrag som omhand...

MED FARE FOR Å BLI NOE UPOPULÆR.

Jeg har fått tillatelse av forfatter Siw Nicolaisen til å videreformidle hennes innlegg som sto på trykk i avisa Varden idag vedrørende Rosa-bloggere.Hun ønsker en debatt vedrørende tema og det tro...

REVURDERE PARLAMENTARISMEN??

Årsaken til dette blogginnlegg er Vårt Lands innlegg idag hvor de skriver at Krf kan sende Frp ut av regjering. Det er vel kanskje på tide å vurdere om vårt såkalte " demokratiske" land er så demok...

TINGRETTEN LØSLATER MOR.

Tingretten løslater den siktede moren.Jeg synes det er greit at politiet innledningsvis ga en forklaring på hva som er hva og hvordan man går frem i en etterforskning.At tingretten kom til en avgjø...

FORTSETTELSE FRA IGÅR. Ny presisering fra politiet.

På tv2 nyhetene presiserer journalisten at politiet sier: "å være siktet er ikke det samme som å være skyldig." Sitat slutt. Det forstår vi alle sammen. Det er ikke det jeg kritiserer politiet for ...

HVA ER DET JEG IKKE SKJØNNER? Politiet sikter mor dag 1.

Hva er det jeg ikke skjønner? Blir skremt av norsk rettsvesen gang på gang. Og delvis medienes vinkling av saker. Det kan hende at mor har skyld i denne tragiske saken. Men hvordan kan man ta ut en...

HVEM ER GODE LEDERE OG HVA SKAL VI LEGGE VEKT PÅ VED REKRUTTERING??

Det er en balansegang mellom måloppnåelse og det å ivareta/inkludere sine ansatte og inneha en god porsjon empati. Slik kan en utlysning se ut (tilfeldig valgt)Vi ønsker at du har følgende kvaiifik...

Hvorfor klarer ikke offentlige ansatte å ta negativ kritikk innover seg?

Denne er kort: Mitt splrsmål undrer meg svært mye. Det gjelder ansatte i stat, kommune og uansett virksomhet, organisasjon eller enhet. Og det gjelder på alle nivåer, helt fra ytre etat, direktorat...

ER VI FOR HÅRSÅRE? Min påstand - ja, men hvorfor?

HeiNår media, inkludert sosiale medier, tar opp ulike saker, som blir noe negativt vinklet, blir mange provosert og føler seg tråkket på.Hvorfor det egentlig?Det lurer jeg ofte på.Jeg anser meg sel...

GLADSAKER

Hei alle sammen. Det skjer mye vondt og tragisk rundt om i Norge og verden for tiden. Jeg er svært samfunnsengasjert og følger med på de fleste nyheter, både her og der. Men, vet ikke om det bare e...

STORTINGETS SPØRRETIME

Sitter og hører på Stortingets spørretime. Kommunalminister Sanner svarer blant annet på sentralisering av kemnernes oppgaver. Jeg har skrevet om dette tidligere, men må dessverre gjøre det igjen. ...

NOEN FOLK ER RARE - STATSBUDSJETTET

Nå har jeg hørt kommentarer både fra politikere, journalister og "mann i gata". Mann i gata vil gjerne ha både i pose og sekk. Opposisjonspolitikerne kommer med negativ kritikk som ikke blir grunng...

VALGDELTAKELSE 60%. "FORSTÅSEGPÅERE "HAR SVARET

Ja da har vi vært gjennom kommune- og fylkestingsvalg 2015. Men en valgdeltakelse på omkring 60%. Dette er på en måte oppsiktsvekkende. Jeg er bekymret i forhold til lokaldemokratiet. Tenk at 40 pr...

DET GÅR EN GRENSE FOR HVOR MANGE VI KAN TA IMOT AV FLYKTNINGER

Jeg forstår ikke hva politikerne tenker på, når de vil ta inn flyktninger?Tenk om Syria geografisk hadde vært plassert der feks. Danmark ligger. Hva da??Det hadde ikke vært snakk om 8000 over to tr...

VI MÅ HA FOLKEAVSTEMING VEDRØRENDE KOMMUNESAMMENSLÅINGER.

På hvilken måte styrker vi lokaldemokratiet og overfører mer ansvar til kommunene?Kommunesammenslåinger vil si at vi får en storkommune her og der hvor oppgavene blir sentralisert til det største t...

KJÆRE NORSKE VELGERE. IKKE LA DERE LURE AV VALGFLESK SOM IKKE HAR NOE MED KOMMUNEVALGET Å GJØRE.

Da er snart tiden innen for Kommunevalg.Ja - kommunevalg. Vi skal stemme på det lokalpartiet som vi mener kan utrette det du og jeg ønsker politikerne skal sette fokus på i vår kommune.Derfor vil j...

HELGA PEDERSEN NETTAVISEN IDAG

Hei igjen. Jeg velger å legge ut tidligere innlegg igjen, når jeg idag leser Nettavisen. Innlegget handler om AP sitt syn på kommunereformen. http://lonemh.blogg.no/1433263212_kommunereformen.htmlK...

DET FANTASTISKE FASADESAMFUNNET. SE OG HØR - HEDDA KISE

Hei igjen.Jeg må innrømme at jeg er fast leser av se og hør.Dette er en glimrende måte og balansere mitt brennende engasjement for poltikk og samfunn med andre hendelser.Jeg slipper å tenke så mye....

KOMMUNEREFORMEN!?

Dette blir dessverre en litt lang blogg.Jeg må tillate meg å legge ved regjeringens fakta om kommunereformen, for de av dere som ikke har fanget opp disse."Regjeringen ønsker å flytte makt og ansva...

DE RØDGRØNNE SITTER PÅ SIN HØYE HEST.

Jeg er så fornøyd og takknemlig for at mistillitsforslaget til de rødgrønne, mot statsråd Anundsen ikke fikk flertall i Stortinget idag.Hvorfor det? - jo,Hvorfor i all verden skulle han ta sin hatt...

FORSTERKET VERN FOR VARSLERE

I dag er det torsdag. Til nå, denne uken, har jeg lagt ut fem artikler på min facebook konto som omhandler manglende vern av varslere.Fem ulike arbeidsplasser.I tillegg har jeg selv varslet om krit...

OPPOSISJON OG POSISJON - VI MÅ BRUKE HODET

Nesten daglig får vi servert nye meningsmålinger. Da tenker jeg i mitt stille sinn: Hvem blir spurt (i løpet av mitt lange liv har jeg aldri fått en forespørsel mellom valgene)? Og hva er årsaken t...

EN PÅMINNELSE - JOSHUA FRENCH

Er det ikke på tide at vi får en redegjørelse fra politikere, UDI eller andre personer med innflytelse på løslatelse?! Hva er egentlig status, hva er gjort, hva blir gjort nå og hva er planene frem...

BYRÅKRATIET SKAL KUTTES.

Byråkratiet skal kuttes er det blitt sagt og det er som vi hører idag, fortsatt i fokus.Byråkrati er en betegnelse på hele eller deler av den offentlige forvaltningen. Det kan også bli brukt om adm...

FAGORGANISASJONEN STRAFFER KJOS. SETTER TREPARTSAMARBEIDET PÅ PRØVE.

Jeg beklager så mye, men nå blir jeg en smule usakelig. Dette som nå foregår er helt sinnssykt.Fagorganisasjonen Parat aggerer på måten de gjør fordi at de føler seg presset og er redd for sine pos...

NÅ MÅ NOEN KOMME PÅ BANEN. Vi kan ikke ha det slik!

Westerdals Ole Gaute Aas Askheim sier at det kan se ut til at "mann i gata" har mer sympati for Bjørn Kjos enn for arbeidstakersiden.De fornemmer nok rett.Han var noe usikker på årsaken, da dette i...

MER OM NORWEGIAN-STREIK OG FAGORGANISASJONERS ROLLE. SKAL IKKE FAGORGANISASJONENE TÅLE OMSTILLING SLIK DERES MEDLEMMER MÅ I ARBEIDSLIVET?

Dette ble en lang overskrift. Men ikke nødvendigvis overflødig.Vi som arbeidstakere er stadig i omstiling og i bedrifter som hele tiden er i endring. Det mestrer vi og vi står i det, og gjør vårt b...

STREIK I NORWEGIAN

Fagorganisasjonen i norwegian og leder i Parat sier at det er forkastelig at Kjos leier inn ansatte fra andre selskaper i konsernet til å gjøre jobben. Det må være en rett han har og jeg håper at e...

ALLE PARTIER ER FOR SENTRALISERING!

Jeg har alltid benyttet meg av min stemmerett.Jeg har før hvert valg, lest nesten alle program fra perm til perm.Det som har betydd mye for meg er eksempelvis mangfold, nestekjærlighet, organiserin...

DAGENS HØRING-KOMMUNIKASJON ER VANSKELIG

Ja - dette ble en lang, innholdsrik og meget interessant dag.Jeg må vise til mitt innlegg som jeg publiserte klokken 12.24.Etter det og etter en pause i høringen, ble dessverre mine mistanker og be...

POLITIKERNE MÅ NÅ TA GREP

Hei igjenNå har jeg fulgt begge høringene vedrørende NAV, sitter nå og følger høringen vedrørende utsendelse av lengeværende asylbarn.Jeg følger også debattene i helsevesenet, senest dagsnytt 18, h...

VÅRE ULIKE OPPFATNINGER AV SAMME BUDSKAP

Jeg sitter her på morgenkvisten og filosoferer over hvorfor vi oppfatter uttalelser/dokumenter på så vidt forskjellige måter.Det gjelder både som privatperson og arbeidstaker.Årsaken til at jeg beg...

JOURNALISTERS HÅNDTERING OG TOLKNING AV POLITIKERNES UTTALELSER.

Sitter og hører på pressekonferansen direkte på nyhetskanalen(tv2).Nå har en journalist fra tv2 spurt Siv Jensen fem ganger om hun fortsatt mener at hun vil bryte menneskerettighetene for å få send...

YTRINGSFRIHET/VARSLING

Det er to helt forskjellige temaer vil noen kanskje hevde.?Men for meg kan mangel på ytringsfrihet føre til varsling. Dessverre.Jeg er en stor tilhenger av ytringsfrihet.Det har vært en stor diskus...

NYHETENE KLOKKEN 21.00

Ja da er dagens hovednyheter igang. Nå må vi våkne. Alt har endret seg i samfunnet og det går fortere og fortere. Flere tragiske hendelser, krig, hat, vold, mobbing, terror osv osv. Sosiale medier ...

HVORDAN BLIR DU IVARETATT I ARBEIDSLIVET?

Er det noe problem vil mange kanskje si?Og spørsmålet kan være berettiget.Hvorfor?Jo fordi mange blir ivaretatt av profesjonelle ledere som har de lederegenskaper som er helt nødvendige for å oppnå...

VEDR. VÅRE SKATTEPENGER SOM GÅR TIL KONSULENTBRUK

Daglig blir vi informert om den enorme konsulentbruken i offentlige etater og sykehus. Det leies inn rådyre konsulenter som vi alle må betale for gjennom skatt. I fare for å tråkke disse konsulente...

HAR VI ET REELT DEMOKRATI - SE INNSTILLING FRA HELSESTYRET I MØRE OG ROMSDAL

Har idag fulgt styremøte fra Møre og Romsdal vedrørende valg av plassering av sykhus i vest. Her fremsto tillitsvalgte vel skolerte, saklig, faktaorienterte og tøffe. Det ble dessverre flertall for...

STRATEGISK LEDELSE

Det er så mye snakk om strategisk ledelse. Jeg har min forståelse for hva som ligger i begrepet. Uansett om man snakker om politisk strategisk ledelse, ledelse i private næringer eller i det offent...

FAGORGANISASJONERS ROLLE

Nå er det på tide at vi diskuterer rollen til fagorganisasjonene. Jeg vil ta inititativ til dette.Initiativ er nå tatt og jeg håper på en positiv tilbakemelding.

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER.

Det hersker full forvirring og hysteri fra arbeidstakerorganisasjonene rundt Robert Erikssons forslag til gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette midlertidig.For det første sier Eriksson at a...

NAV SETT FRA INNSIDEN

Det har visstnok kommet ut en bok med tittelen NAV sett fra innsiden. Forfatteren er anonym. Slik skal og bør det ikke være. Hvorfor har vi et samfunn hvor det er så lav takhøyde for å ta opp saker...

BEHANDLING AV ALKOHOL, RUS OG SPILLEAVHENGIGE SAMT PSYKISK SYKE

Fritt sykehusvalg ute i Europa diskuteres nå i stor stil. Det er veldig bra. Slik jeg forstår det kan dette dreie seg om operasjoner av ulike slag som man ikke får utført innen de frister som er sa...

MIDLERTIDIGE ANSETTELSER

For de som ikke vet det ansettes det mange midlertidige idag også. Og mange av disse får faste ansettelser, det være seg gravide eller unge på vei inn i arbeidslivet.

VI HAR RÅD TIL Å HA ET SAMFUNN HVOR BORGERNE STÅR I SENTRUM

Jeg sitter og filosoferer over politkernes "strategiske" valg innenfor alle politiske områder. Jeg vil presisere at mange av oss har et bra liv og noen bedre enn anddre. Mens mange har behov for be...

ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE ER REDD POLITIKERNES INNGRIPEN I ARBEIDSMILJØLOVEN.

Jeg skal være rettferdig å si at noen arbeidstakere føler at de får noe hjelp av sine organisasjoner. Organisasjonene er altså redd for at de ikke skal opprettholde trepartsamarbeidet som har eksis...

OVERVÅKING AV ANSATTE

Jeg undrer meg fortsatt over all den tid og ressurser som går med til new public management?? At mange til daglig skal bruke tida si på å sitte og kontrollere hva andre gjør er ubegripelig. Særlig ...

VIKTIG MED FORHÅNDSDOKUMENTER.

RETTELSE: http://www.hioa.no/content/download/53254/809169/file/Håndbok for etablering av NAV-kontor versjon des o6.doc#_Toc154456268Det ser dessverre ut til at man ikke kommer til linken men dere ...

"VARSLER" er det positivt eller negativt??

Ordet varsler er ofte negativt ladet. En person som er eller har vært ansatt i en bedrift blir ofte kalt varsler dersom man ønsker å avdekke kritikkverdige forhold i en organisasjon, bedrift, offen...

JOSHUA FRENCH

Hvor mye skal han Kabila ha for å benåde Joshua? Et menneskeliv er så dyrbart at vi egentlig bør bestikke dem med det vi kan. Tenk hva dette har kostet og koster familie og venner også. Dette er en...

Debatten fortsetter

Nå må vi bort fra samlebånd og prioriteringssamfunnet. Vi må vurdere hvert enkelt individ og deres behov for lege/medisinhjelp. Vi kan ikke spare penger når det gjelder folks helse. Hvert enkelt li...

DEBATTEN NRK

Jeg er glad Bent Høie åpner for at brukere kan få mulighet til å sitte i utvalget/forumet. Mer åpenhet er sunt og ankemuligheter må innføres.

Vedrørende mobbing igjen

Glad for alle fakkeltog som skal arrangeres rundt om i landet de neste dagene. Og en STOR honnør til hun som stilte opp i TV2 nyhetene idag sammen med sin mor. Dette gjør inntrykk. Og har en positi...

VEDRØRENDE LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I STATEN

Som mange vet er disse forhandlingene hjemlet i hovedtariffavtalen. Jeg ser i Aftenposten idag at LO-ansatte går til streik mot eget forbund. Dette handler noe om at LO ikke ønsker å gi fra seg løn...

MOBBING

Jeg forsvarer absolutt IKKE mobbing og tar STERK avstand fra dette tragiske som skjer. Det er ikke på noen måte akseptabelt. Men når man vurderer konsekvenser/straffer må man ha med forebygging i t...

STATSBUDSJETTET

Jeg er en alminnelig borger med egne filosoferiger. Ser idag at regjeringen fortviler over sprikende sentrumskrav. Jeg synes ikke dette bør komme som noen stor overraskelse. Frp og Høyre har vel se...

ØREMERKEDE MIDLER -OPPFØLGER

Tidligere ble kommune, fylkeskommuner, statlige etater tildelt øremerkede midler ved siden av/ i tillegg til sine rammebudsjett. Disse øremerkede midlene kunne da ikke brukes til andre formål enn d...

BRENNPUNKT 22-juli pengene som er utdelt

Ja da ser jeg på Brennpunkt i reprise. Det skal litt til for å sjokkere meg, men det er hårreisende at ikke alle berørte parter har fått en tverrfaglig og helgetlig vurdering av sine behov. Det måt...

SKATTEPENGENE VÅRE TIL FARMEN OLAV

Leser på nettavisen at olav fikk full lønn i 10 uker mens han var på farmen. Dette går deler av skattepengene våre til?? Hvorfor skal det være så mye snusk? Det er godt det kommer frem. Men at de s...

STSTE OM "ELDRE" ARBEIDSTAKERE

Robert Eriksson: Seniorer i arbeidslivetI gårsdagens aftenposten går arbeidsministeren ut med at seniorer vil spille en viktig rolle i arbeidslivet fremover for å dekke mangelen på arbeidskraft i t...

Robert Eriksson: Seniorer i arbeidslivet

I gårsdagens aftenposten går arbeidsministeren ut med at seniorer vil spille en viktig rolle i arbeidslivet fremover for å dekke mangelen på arbeidskraft i tiår fremover. Da må det en holdningsendr...

LØRDAG 15.11.14 VIKTIG

Lørdag 15.11.14 VIKTIGFakkeltog for Joshua French. Lørdag bør så mange som mulig møte opp å vise at vi ønsker Joshua hjem. Vi kan ikke tillate at et menneske ha slike dommer mot seg. Jeg vet nesten...

Tv2 og gaute grøtta grav

Hvordan i all verden kan man si at tv er på sitt beste når det skaper engasjement. Er enig i det, til et visst punkt. Og her gikk grensen. Tenk om noen kollegaer skulle sagt noe slik til hverandre....

Espen Bugge Pettersen

Kan være på vei til Strømsgodset. Vi trenger DEG, det skal du vite

Lørdag 15.11.14 VIKTIG

Fakkeltog for Joshua French. Lørdag bør så mange som mulig møte opp å vise at vi ønsker Joshua hjem. Vi kan ikke tillate at et menneske ha slike dommer mot seg. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si....

Olav i Farmen

Det er ikke rart det blir krig i verden. Uansett om dette er et spill eller ikke, behandler man ikke mennesker på den måten. Å si til en person at man er ynkelig og motbydelig hører ingesteds hjemm...

HEI IGJEN. NOEN TANKER FRA EN ALMINNELIG SAMFUNNSBORGER IDAG

Som det fremkommer av overskriften er jeg en alminnelig borger med egne filosoferiger. Ser idag at regjeringen fortviler over sprikende sentrumskrav. Jeg synes ikke dette bør komme som noen stor ov...

Åpne dører på Stortinget

Ja det er åpne dører inn til Stortinget. PST og justisministeren er i dialog om eventuelle tiltak. Er ikke det bare å ha bevæpnet politi utenfor og gjøre om logistikken litt. Skuddsikre vegger når ...

ER IKKE STATSVITER ELLER VALGFORSKER, MEN

http://m.nettavisen.no/politikk/--kan-virke-som-om-ap-bare-vil-ke-pa/8505859.html. Jeg kan ikke dy meg nå. Jeg kan forsåvidt uttrykke meg objektivt i forhold til dette innlegget. Ville gjort det sa...

Fotballfruen

Jeg beklager, men at en så etablert blogger ikke har tatt seg tid til å lese vilkår og retningslinjene er helt tragisk.

SKAL PST GÅ UT MED FARE FOR TERRORANGREP?

Det er mange meninger rundt dette sprøsmålet. Jeg mener at vi ansolutt bør svare JA på dette spørsmålet. Hva hvis det skulle skje noe virkelig alvorlig igjen og at det har vært helt tyst fra PST og...

HVORFOR SKJER ALT SOM SKJER I SAMFUNNET VÅRT?

Daglig leser vi nyheter, ser nyheter, googler nyheter i sosiale medier osv osv. Drap, krig, voldtekter, kriminalitet, vold, mobbing blant mange andre grusomheter. Det finnes ikke noe filter lenger ...

FARMEN

http://www.tv2.no/2014/11/04/underholdning/farmen-olav/hoyre/fremskrittspartiet/6196012Helt forkastelig og usympatisk . Uansett hvordan tv har vinklet dette. Vi hørte hva han sa og de andre deltake...

Meningsmålinger

Ser at nettavisen spør om årsaken til den eventuelle velgerflukten fra frp igår kveld. Det er to ting vi må ha helt klsrt for oss. Det er programmet til frp som de gikk til valg på. Jobber de i trå...

Oppfølger til advarsel.

Det jeg ønsker å advare mot, dersom det ikke kom tydelig nok frem, er at vi må ikke sluke alt rått når det gjelder disse meningsmålingene. De fleste av norske velgere er oppegående mennesker som fø...

ADVARSEL TIL NORSKE VELGERE

Ser på tv2 nyhetene at de vier en stor del av nyhetene til meningsmålinger. Dette er media sitt virkemiddel for å frustrere velgerne. Hvem blir egentlig spurt?I løpet av mine leveår har jeg aldri b...

Honnør til Trine Skei Grande

Forleden dag var ovennevnte på nyhetene. Hun fortalte at hun leser alle Mail selv som kommer til Venstres hovedkontor. Dette synes jeg er beundringsverdig og flott. Da tar hun sin rolle på alvor. H...

Ubrukte operasjonssaler

Ser på nyhetene at ap og sv er kritiske til at det står ubrukte operasjonssaler på OUS. Det kan neppe være noen bombe for dem. Disse var vel under arbeid under forrige regjering og de er og var vel...

Litt av en jobb

Imorgen skal jeg sette meg ned å jobbe med bloggen min så jeg kan bli altiv

Hei alle sammen :-)

Dette skal bli spennende. Jeg er som dere ser en samfunnsengasjert dame som ønsker å sette fokus på saker som rører seg i samfunnet. Jeg kommer til å legge ut en del linker fra nyhets verden og kom...