hits

PRESSENS ROLLE I SAMFUNNET VÅRT

Ja nå ser jeg det tvingende nødvendig å gå gjennom etiske normer for pressen.

Her er det så mye å ta tak i. Jeg kommer ikke lenger enn punkt 1 i vær varsom plakaten,før medienes fremstilling av enkelte saker, er meget kritikkverdig.

Punkt 1 omtaler pressens samfunnsrolle.

I punkt 1.1 står det blant annet: «En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjoner i demokratiske samfunn.»

Ja det er de, og derfor er det svært viktig at de ikke bryter reglene.

Punkt 1.2: Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk.

Her har dere mye å gå på i mange saker. Veldig ofte blir sakene fremstilt som forsvar for noen uten at den andres syn kommer til uttrykk. Her burde man jobbe mer for å få frem ulike syn.

Punkt 1.3: her står det blant annet; «Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt»

Ta et eksempel i denne anledning #meetoo som jeg mener har hindret en åpen debatt.

Jeg tar sterk avstand fra vold, overgrep og saker som burde politianmeldes.

Men saken er blitt så ensidig publisert at den delen av borgerne som har et annet syn på disse sakene ikke blir innbudt til debatt.? Skal ikke være bastant, da det ikke er sikkert jeg har fått med meg absolutt alt.

Punkt 1.4: 1.4. Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold. Det er pressens plikt å sette et kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle

Helt enig i første setning, men på hvilken måte setter pressen kritisk søkelys på seg selv i forhold til hvordan de fyller sin samfunnsrolle? Spør av uvitenhet.

Punkt 1.5: 1.5. Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Vi tar et eksempel her også: Giske-saken: hvordan ble Giske og hans familie beskyttet som enkeltmennesker i saken de har vært gjennom?

Nå har jeg kun kommentert punkt 1 i Vær varsom plakaten.

Legger en link for spesielt interesserte:

http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/

Årsaken til at jeg fikk denne tanken var at Aslak Eriksrud nå spør seg om Erna og Siv bør gå av.

Det er et så utrolig dårlig spørsmål og elendig journalistikk, at det er på tide å se på pressens rolle i samfunnet.

Kanskje det er på tide med en revurdering i tråd med dem rivende utviklingen i samfunnet ellers?

Skal de bare kunne «kjøre på» videre?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar