DEBATTEN FRA IGÅR

Jeg sitter og ser på Debatten fra igår. Det skremmer meg å høre alle, utenom Listhaug. Hvorfor er det ingen andre i panelet der som snakker om konsekvensene. (Hadde det vært lov å bruke store bokstaver, hadde jeg uthevet konsekvenser).

Jeg trodde faktisk at våre folkevalgte var og er så reflekterte at konsekvenser for landet burde vært punkt 1 i forhold til å ha et fornuftig regelverk.

Karin Andersen vil ha et lovverk som tar mest hensyn til de som er mest sårbare. Hvem skal behandle disse som er mest sårbare og som f.eks. har et stort behov for psykiatrisk/psykologisk behandling?

Vil bare gjøre politikerne oppmerksomme på at det er opptil to års ventetid for norske borgere, før de får behandling.

Har alle kommuner, fylker snart store regioner et apparat som kan ta imot disse og integrere de?

Jeg vil hele tiden ha med meg det utenforskap vi allerede har i dette landet.

Begrepene asylsøkere, flyktninger, innvandrere brukes om hverandre i en stor lapskauskjele.

Dette handler ikke om at verken Listhaug, jeg eller andre som mener en restriktiv politikk, er rassister eller ikke har et godt hjerte. Tvert om faktisk.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits