MIDLERTIDIGE ANSETTELSER.

Det hersker full forvirring og hysteri fra arbeidstakerorganisasjonene rundt Robert Erikssons forslag til gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette midlertidig.

For det første sier Eriksson at arbeidsmiljøloven fortsatt skal være en vernelov. For det andre sier han at hovedregelen skal være faste ansettelser og for det tredje skal det bli lettere for arbeidsgivere å prøve ut nye eventuelle arbeidstakere. Og sist men ikke minst, - mange av de unge som idag er avhengig av ytelser fra NAV- vil ha en gylden mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet. Alle friske unge som er avhengig av ytelser fra NAV er et stort samfunnsproblem. De som lider mest er de som ikke får en sjanse i arbeidslivet. Etter min mening bør vi stole på det Robert Eriksson faktisk sier. Hvis ikke, vil det slå tilbake på han selv, og han/ de vil grave sin egen grav.

Og hvor går grensen for organisasjonenes rolle?

Litt bakgrunn for hvorfor fagorganisasjoner ble etablert:

Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere innenfor samme industrigren eller fag. En fagforening tar vare på interessene til en yrkesgruppe. Fagforeningens fremste oppgaver er å kjempe for bedre lønn og gode arbeidsvilkår.

Fagforening er en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser. Fagforeningene forhandler på medlemmenes vegne med arbeidsgivere og arbeidsgiverorganisasjoner om tariffavtaler om regulerer arbeids- og lønnsforhold. Medlemmene blir bundet av disse avtalene.

Mye av innholdet i arbeidsmiljøloven er gjenstand for et trepartssamarbeid. Dette gjelder særlig de lover og regler som har konsekvenser for organisasjonenes allerede eksisterende medlemmer.

Når det gjelder midlertidig ansettelser er jeg personlig av den oppfatning at dette er et politisk spørsmål som organisasjonene nødvendigvis ikke kan kreve drøftet eller forhandlet. Muligens jeg er for godtroende?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits