BEHANDLING AV ALKOHOL, RUS OG SPILLEAVHENGIGE SAMT PSYKISK SYKE

Fritt sykehusvalg ute i Europa diskuteres nå i stor stil. Det er veldig bra. Slik jeg forstår det kan dette dreie seg om operasjoner av ulike slag som man ikke får utført innen de frister som er satt ved norske sykehus. Men hva med de nevnte grupper i min overskrift? Hvorfor kan ikke disse gruppene få behandling på private institusjoner som vi ser lykkes med tilbakeføring til arbeidslivet og eller aktivitet? Mange blir rusfrie, mange får profesjonell hjelp når det gjelder psykiske problemer. Slik det er nå må man ofte stå i lange køer, mens deres situasjon stadig blir verre. Bare fordi at de må behandles hos de med avtaler. Kostnadene kan være mellom 50-100000 som disse "svake" gruppene må ta av egen lomme. Ville det ikke være mer samfunnsøkonomisk å betale dette og få dem bort fra sosialstønad, sykepenger, AAP eller forhindre varig uføretrygd eller i verste fall at liv går tapt?

Én kommentar

OH!MAG

05.12.2014 kl.19:33

Hei!

OH!MAG er et nyoppstartet nettmagasin for jenter. Vi skriver om gutter, kjendiser, sminke og mote, tips og mye mer. Stikk innom websiden vår: www.ohmag.no!

Instagram: @ohmag.no

Ha en fin kveld! :)

Skriv en ny kommentar

hits