ØREMERKEDE MIDLER -OPPFØLGER

Tidligere ble kommune, fylkeskommuner, statlige etater tildelt øremerkede midler ved siden av/ i tillegg til sine rammebudsjett. Disse øremerkede midlene kunne da ikke brukes til andre formål enn de disse midlene var rettet mot. Etterhvert så er dette blitt så utvannet at ingen har kontroll på hva pengene egentlig blir brukt til. Dette er veldig trist for de som ikke får de godene/midlene de var tiltenkt. Nå handler det om å få så mye penger som mulig og prioritere disse "øremerkede midlene" til kanskje noe helt annet. Evalueringer og kontroller finnes ikke. Det er helt nødvendig for å ivareta norske borgere. Og det gjelder på mange områder, helse, velferd, eldreomsorg, rus, vold mm. Detaljstyring må dessverre til.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits